“Ben, Sinir ve Ruh Hastalıkları Mütehassısı Ord. Prof. Dr. FAHREDDİN KERİM GÖKAY bir ömür boyu çalışmamla elde edilmiş bulunan malvarlığımı, Vakıf şeklinde sevgili vatandaşlarımın hizmetine arzetmek kararını almış bulunuyorum.

Akıl ve Sinir Hastalıklan Uzmanı, Üniversite Profesörü, İstanbul Valisi ve Belediye Reisi, Bern Büyükelçisi, İstanbul Milletvekili, Sağlik ve Sosyal Yardım ve İmar ve İskan Bakanı olarak ve ayrıca çeşitli ulusal ve uluslararası bilimsel ve sosyal teşekküllerde çeşitli şekillerde aziz vatanıma hizmet edebilmek mazhariyetini bahşeyledikten sonra şimdi de bu Vakfı tesis ederek memleketime ve milletime karşı naçiz bir vazife daha yapabilmek imkanını bahşeden Ulu Tann'ya hamd-ü sena ederim.

Kurduğum Vakfın imkanlarından yararlanacak memleket evlatlarının ve müesseselerinin benim ve refikamın, aynca ailemizin adını hayırla anması bir fani olarak beni mutlu kılacak ve ruhumu ebedi huzura kavuşturacaktır.

Profesör FAHRETTİN KERİM GÖKAY Vakfı'nda görev alacak, onu yönetecek, yaşatacak, destekleyecek şahıslara gönülden şükranlarımı sunarım.”

Ord. Prof. Dr. Fahreddin Kerim Gökay