Yönetim Kurulu (2006-2008):

Prof.Dr.Hüsameddin Gökay – Başkan
Prof.Dr. F. Ömer Gökay - Başkan Yardımcısı
Yusuf Ziya Solakoğlu
Güler Gökay Ülgen
Dr.Nazan Gökay
Dr.Mehmet Kerim Gökay
Ahmet Rıza Gökay

Denetçi: Afife İlsever


İlk Yönetim Kurulu

Ord.Prof.Dr.Fahreddin Kerim Gökay - Başkan
Nilüfer Gökay
Av.Burhan Güngör
Prof.Dr.Sebahattin Kerimoğlu
Prof.Dr. Hüsameddin Gökay
Hayri Seçkin
F.Ömer Gökay